Wrocław University of Economics - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Dokumentacja

Przydatne informacje dotyczące korzystania z APD

  • logowanie do systemu APD odbywa się za pośrednictwem Centralnego Systemu Uwierzytelniania (tak samo jak do USOSweb),
  • jeżeli logowanie nie powiodło się, należy upewnić się, czy mamy aktywne mailowe konto studenckie. Szczegóły - http://s.ue.wroc.pl,
  • rozpoczęcie obiegu pracy w APD będzie możliwe dopiero po złożeniu i zarejestrowaniu pracy w dziekanacie,
  • tytułu pracy dyplomowej nie można modyfikować w systemie APD,
  • informacje o zarchiwizowanej pracy dyplomowej dostępne są w katalogu prac dla wszystkich, bez wglądu do treści samej pracy,

W razie problemów proszę pisać: apd@ue.wroc.pl

Archive of Diploma Theses :: APD 6.5.0.0-3 (2019-08-30) :: contact